ستون های کروماتوگرافی مایع HPLC | خرید و فروش

در علم شیمی تجزیه، ستون‌های کروماتوگرافی HPLC یکی از مهمترین ابزارها برای تفکیک و شناسایی ترکیبات مختلف در نمونه‌های شیمیایی هستند. با استفاده از این ستون‌ها، می‌توان به راحتی ترکیبات را از یکدیگر جدا کرد. اگر به دنبال یادگیری بیشتر در زمینه شیمی تجزیه هستید، حتماً به مطالب زیر با دقت زیاد توجه کنید. 

ستون های کروماتوگرافی مایع

معرفی ستون‌های کروماتوگرافی HPLC

در دنیای علوم و صنایع شیمیایی، کروماتوگرافی به عنوان یکی از روش‌های  جداسازی مواد در برخی فرایندها و آزمایشات مورد استفاده قرار می‌گیرد. ستون‌های کروماتوگرافی HPLC، به عنوان یکی ازانواع کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (High Performance Liquid Chromatography)، اهمیت ویژه‌ای دارند. 
این ستون‌ها از جنس های  مختلفی مانند فلزات، سیلیکا و پلیمرها ساخته شده و دارای مساحت سطح داخلی بالا و تخلخل کمتری نسبت به ستون‌های کروماتوگرافی دیگر هستند. این ویژگی‌ها امکان جداسازی دقیق‌ترترکیبات را می‌ دهد.

کاربرد های ستون های کروماتوگرافی مایع

کاربرد ستون‌های کروماتوگرافی HPLC در بسیاری از صنایع و آزمایشگاه‌ها مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در صنایع داروسازی، این ستون‌ها می‌توانند برای تفکیک و شناسایی مواد مختلف در داروها استفاده شوند. همچنین در علوم زیستی، ستون‌های کروماتوگرافی HPLC می‌توانند برای تحلیل اثرات داروها بر روی  بدن انسان مورد استفاده قرار گیرند.
ستون کروماتوگرافی برای آزمایش و تعیین کمی اجزاء مختلف یک مخلوط، تعیین ماهیت و خالص‌سازی مواد استفاده می‌شوند. این تکنیک بر اساس تفاوت‌های جذب و حرکت مواد در داخل یک ستون کروماتوگرافی کار می‌ کنند. زمانی که یک مخلوط در ستون کروماتوگرافی قرار می‌گیرد، اجزاء مختلف در اثر تفاوت در جذب ماده ستون، به طور تدریجی از هم جدا می شوند و با حرکت در طول ستون، جدا و خالص‌سازی می‌ شوند. سپس با استفاده از اندازه‌ گیری سیگنال‌های جذبی، می‌توان میزان و نسبت اجزاء را به دقت تعیین کرد. از این رو، ستون کروماتوگرافی به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در آنالیز شیمیایی و تعیین ترکیب‌های مختلف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می ‌گیرد.
ستون‌های کروماتوگرافی به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در زمینه جداسازی و تفکیک مولکول‌های زیستی بکار می‌روند. این ستون‌ها معمولاً از مواد خاصی تشکیل شده‌اند که قابلیت جذب و واکنش با مولکول‌های هدف را دارا هستند. به عنوان مثال، ستون‌های کروماتوگرافی یونی برای جداسازی مولکول‌ها بر اساس بار الکتریکی آنها استفاده می ‌شوند. همچنین، ستون‌های کروماتوگرافی همزمان با جداسازی مولکول‌ها، قابلیت تعیین غلظت آنها را نیز دارا است. به طور کلی، استفاده از ستون‌های کروماتوگرافی در علوم زیستی به ما کمک می ‌کند تا به طور دقیق ترمولکول‌ها را تحلیل و شناسایی کنیم. در ادامه به بررسی انواع ستون‌های کروماتوگرافی می پردازیم.
کاربرد های ستون های کروماتوگرافی مایع

ستون‌ کروماتوگرافی مایع فاز معکوس

در ستون کروماتوگرافی مایع فاز معکوس، فاز ساکن از یک ماده غیرقطبی مانند اکتادسیل سیلان تشکیل شده است. این نوع ستون مخصوصاً برای جداسازی ترکیبات قطبی مورد استفاده قرار می‌ گیرد. اکتادسیل سیلان یک ماده جامد است که دارای گروه‌های سیلانی (-SiH3) است که  به سیلان‌دیول مشهور است. این فاز ساکن به دلیل عدم قطبیت خاص، قابلیت جذب و جداسازی انواع ترکیبات قطبی را داراست. در ستون کروماتوگرافی مایع فاز معکوس، ترکیبات قطبی با تجزیه و تفکیک در طول ستون بر اساس تفاوت‌های جذب و انتشار میان فاز ساکن و فاز متحرک جدا می ‌شوند. به این ترتیب، امکان تجزیه و تفکیک مواد در نمونه بر اساس خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها فراهم می ‌شود. استفاده از فاز ساکن اکتادسیل سیلان در ستون کروماتوگرافی مایع فاز معکوس، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه‌ و تفکیک ترکیبات قطبی در آزمایشگاه‌های شیمی و علوم زیستی است.

ستون‌ کروماتوگرافی مایع فاز معکوس

ستون‌ کروماتوگرافی مایع فاز نرمال

ستونهای فاز نرمال یکی از ابزارهای مهم در آنالیز نمونه های قطبی هستند. این ستون‌ها دارای فاز ساکن قطبی هستند که به معنای داشتن قطبیت الکتریکی است. قطبیت الکتریکی در ستون‌های فاز نرمال به این معنی است که دارای قطب مثبت و قطب منفی هستند و از این خاصیت برای جداسازی و تفکیک ترکیبات قطبی در نمونه‌ها استفاده می‌ شود. با استفاده از ستون‌های فاز نرمال، می‌توان ترکیبات مختلف را با توجه به خاصیت قطبیت و اختلاف قطبیت آن‌ها جدا کرده و تحلیل کرد.
 یکی از کاربردهای اصلی این ستون‌ها، جداسازی و تعیین غلظت قندها و اولیگوساکاریدها است. این مهم برای بسیاری از صنایع از جمله صنایع خوراکی، داروسازی و تولید بیوسیمیک است. همچنین، ستون‌های کروماتوگرافی مایع  فاز نرمال  به خوبی در تفکیک و تعیین میزان داروها و داروهای قطبی مورد استفاده قرار می‌ گیرند. این اطلاعات می ‌توانند در تحقیقات آزمایشگاهی و بالینی و همچنین در کنترل کیفی صنایع دارویی و سلامتی بسیار مفید باشند. توانایی ستون‌های کروماتوگرافی مایع فاز نرمال در جداسازی و تعیین غلظت این ترکیبات متنوع، آن‌ها را به یکی از ابزارهای اساسی ومهم  برای تجزیه و تحلیل شیمیایی در صنایع مختلف تبدیل می‌کند.

ستون کروماتوگرافی مایع تبادل یونی

در ستون کروماتوگرافی یونی، برای جداسازی و تفکیک ترکیبات مختلف، از فاز ساکن و متحرک استفاده می‌شود . در این روش، فاز ساکن به عنوان یک ماده ثابت در ستون قرار می ‌گیرد و فاز متحرک به عنوان یک ماده حرکتی در آن است. جالب است بدانید که این دو فاز دارای بارهای مخالف یکدیگر هستند. به عبارت دقیق‌تر، فاز ساکن بارهای مثبت را دارا است و فاز متحرک بارهای منفی را دارا است. این تفاوت در بارها، به دلیل استفاده از مواد مختلف در هر فاز، ایجاد می‌شود. این اختلاف در بارها، باعث تعاملات الکترواستاتیکی بین فاز ساکن و متحرک می‌شود که در نهایت به تفکیک و جداسازی ترکیبات مورد نظر در نمونه منجر می‌شود. استفاده از فاز ساکن و متحرک با بارهای مخالف، به دلیل تعاملات الکترواستاتیکی قوی، توانایی جداسازی بهتری را فراهم میکند.

ستون کروماتوگرافی مایع تبادل یونی

ستون‌ کروماتوگرافی اندازه طردی

ستون کروماتوگرافی اندازه طردی یکی از روش های مهم در جداسازی ترکیبات با توجه به اندازه مولکول ها است. در این روش، نمونه شامل ترکیبات مختلف از نظر اندازه و وزن مولکولی به ستون کروماتوگرافی اندازه طردی وارد می شود. ستون کروماتوگرافی معمولاً یک لوله ضخیم است که داخل آن ماده جامد با قدرت جداکنندگی بالا قرار دارد. ترکیبات موجود در نمونه با عبور از این ستون به دلیل اندازه مولکول ها، به طور تدریجی جدا می شوند. بزرگترین ترکیبات اول از ستون عبور کرده و کوچکترین ترکیبات در آخر از ستون عبور می کنند. این روش می تواند در تجزیه و تحلیل نمونه های پیچیده و تعیین ترکیبات مختلف در آنها مفید باشد.

راهنمای نگهداری و استفاده صحیح از ستون‌های کروماتوگرافی HPLC

در این قسمت به بررسی راهنمای نگهداری و استفاده صحیح از ستون‌های کروماتوگرافی خواهیم پرداخت. ستون‌های کروماتوگرافی یکی از عناصر اصلی در فرآیند جداسازی و تحلیل ترکیبات در کروماتوگرافی مایع با فشار بالا هستند. برای اطمینان از کارایی و دقت بالای این ستون‌ها، باید نگهداری صحیح و استفاده بهینه از آن‌ها را  آموخت .
اولین قدم در نگهداری ستون‌های کروماتوگرافی، تمیز کردن آن‌ها پس از هر بار استفاده است. استفاده از محلول‌های شستشوی مناسب و رعایت دستورالعمل‌های تمیز کردن  ستون ها ، از جمله عوامل مهم در حفظ عمر مفید ستون‌ها می‌باشد. همچنین، باید مطمئن شویم که ستون در دمای مناسب نگهداری می‌شود و از تغییرات دمایی ناگهانی جلوگیری کنیم.
استفاده صحیح از ستون‌های کروماتوگرافی نیز امری بسیار حائز اهمیت است. در ابتدا، باید متوجه شویم که ستون مورد استفاده برای  تزریق نمونه مناسب است. همچنین، باید حجم نمونه را به طور دقیق تنظیم کنیم و اطمینان حاصل کنیم که  فشارهای وارده  در هنگام تزریق به ستون ها حداقل است.

نکات مهم جهت خرید ستون کروماتوگرافی HPLC

در صنعت شیمی و علم آزمایشگاهی، خرید ستون های کروماتوگرافی یکی از اقدامات مهم و حساس است. ستون های کروماتوگرافی نقش بسیار مهمی در تفکیک و تجزیه مواد دارند. بنابراین، در هنگام خرید این ستون ها باید به چند نکته حائز اهمیت توجه کرد. اولین نکته این است که باید بررسی دقیقی روی کیفیت ستون ها و جنس استفاده شده در ساخت آنها صورت گیرد. ستون های کروماتوگرافی  از جنس های مختلفی ساخته می شوند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. برای مثال، ستون های سیلیکا به خوبی برای تجزیه ترکیبات آلی استفاده می شوند، در حالی که ستون های جاذب کربن برای تجزیه ترکیبات آلی و آلیاژها بسیار مناسب هستند. علاوه بر این، بهتر است قبل از خرید، نیازهای خاص خود را مشخص کنید، مانند طول و قطر ستون، نوع فاز و محدوده pH قابل قبول. همچنین، توجه کنید که از فروشنده معتبر و قابل اعتماد خرید کنید تا از کیفیت ستون ها اطمینان حاصل کنید. با رعایت این نکات، می توانید ستون های کروماتوگرافی مناسبی را بخرید که به شما در تحقیقات و آزمایشاتتان کمک کنند. 

نکات مهم جهت خرید ستون کروماتوگرافی

قیمت ستون کروماتوگرافی HPLC

یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ستون های کروماتوگرافی، کیفیت ستون است. ستون هایی با کیفیت بالا، اغلب دارای قدرت جدایی بالا و عمر طولانی هستند. این ستون ها معمولاً از مواد با کیفیت و با استفاده از فناوری های پیشرفته ساخته می شوند. همچنین، سایز ستون نیز می تواند بر روی قیمت آن تأثیر بگذارد. ستون های بزرگتر معمولاً گرانتر هستند زیرا بهترین جدایی و جداسازی را ارائه می دهند. علاوه بر این، برند ستون نیز می تواند تأثیرگذار باشد. برندهای معروف، که از تضمین کیفیت بالا برخوردار هستند، ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند. در نهایت، قیمت ستون های کروماتوگرافی نیز به عوامل دیگری مانند ویژگی های منحصر به فرد، توانایی تحمل فشار و همچنین قابلیت تبدیل ستون به فاز مختلف بستگی دارد.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران ، اتوبان چمران جنوب - نرسیده به میدان توحید- باقرخان غربی -پلاک ۱۰۱ - واحد ۳

تلفن های تماس : 02166412612  و  02166412608

 

مشاوره قبل از خرید

شما میتوانید با تماس با کارشناسان ایمن گستر شیمی از مشاوره رایگان استفاده کرده و ما به صورت کامل پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم ، همچنین اگر کالای خاصی مد نظر شما باشد در تهیه آن شما را راهنمایی کنیم .

درخواست مشاوره
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به ایمن گستر شیمی می باشد .